Varmepumper

Bergvarmepumpe

En bergvarmepumpe henter lagret solenergi fra fjellet, sjøbunnen eller under bakken på tomten din, med en såkalt kollektor. Energi som hentes, kan utnyttes til å varme opp både vannet som går inn i ditt vannbårne gulvvarmeanlegg, radiatorer og tappevannet i dusj og tappekran.

Solenergi som hentes fra fjellgrunnen er den vanligste løsningen. Det bores hull i fjellet og rør senkes ned til 100 til 200 meters dybde. Merk at bergvarme krever vannbåren varme i huset. Fordeler med dette systemet, er at du ikke trenger stor tomt da hullet i fjellet har en liten diameter og utgjør en minimal innvirkning på tomten og miljøet rundt.


Jordvarmepumpe

Hvis fjellgrunnen ligger dypt eller du av andre årsaker ikke vil eller kan bore på tomten, kan du velge en løsning med jordvarmepumpe. Jordvarmepumpen utnytter lagret solenergi fra jord eller myr via en slange som graves ned på tomten. Slangen graves ned på ca. 1 meters dybde, avhengig av teledybden. Energien hentes opp fra jordsmonnet på samme måte som en bergvarmepumpe henter energien fra fjellet. Fordeler med dette oppvarmingssystemet er at du her unngår boring, har liten innvirkning på tomten og at slyngen har jevn temperatur hele året. Merk at det også her krever vannbåren varme i huset.


Sjøvarmepumpe

En sjøvarmepumpe henter lagret solenergi i sjøvannet, via en slange som senkes ned på sjøbunnen og som holdes nede ved hjelp av vekter. Hvor lang slange som kreves avhenger av avstanden fra hus til sjøen. Prinsippet er det samme som for berg- og jordvarme. Det bør normalt ikke være mer enn 100 meter fra bolig til vannkilde, og det krever vannbåren varme i huset. Fordeler med dette systemet er at det ikke foretas boring, har liten innvirkning på tomten og at slyngen har jevn temperatur hele året.


Støtte fra Enova ved skifte til en miljøvennlig varmekilde

Visste du at du kan få økonomisk støtte av staten om du går over til oppvarming med fornybar energi? Myndighetenes mål er utfasing av fossilt brensel, din gevinst er lavere energiutgifter og bedre klima. I 2016, kunne man få inntil kr 40.000,- for å bytte ut oljefyr mot at man investerte i bergvarmepumpe; og tilsvarende beløp var inntil kr 30.000,- hvis man erstattet oljefyr med luft-til-vann-varmepumpe. Det er uvisst hvor lenge denne gunstige ordningen varer, så det kan være lurt å være rask. Klikk på Enova logoen så får du informasjon.


Kontakt oss gjerne, om du trenger assistanse til å søke om denne økonomisk støtteordningen. Vi har hjulpet mange med dette og kjenner godt til søknadsprosessen.

Det er gode støtteordninger om du går over til oppvarming med fornybar energi. Klikk på Enova logoen så får du informasjon. Trenger du hjelp til å søke, så hjelper vi deg.